Tegels de tuin uit

Het lijkt dan misschien wel ideaal, een compleet betegelde tuin, maar het tegendeel is waar! Aan volledig betegelde tuinen zitten heel veel nadelen waar je misschien niet eerder bij stil hebt gestaan.
Groen leven

Problemen

Niet alleen zijn betegelde tuinen niet bijzonder sfeervol maar ze veroorzaken ook nogal wat problemen:

Een grotendeels betegelde tuin zorgt bij zware buien voor wateroverlast. Het water kan niet in de grond worden opgenomen en stroomt dus naar het riool. Deze afvoer van regenwater zorgt voor overbelasting van het riool met overstromingen als gevolg.

Een betegelde tuin absorbeert veel zonlicht en houdt warmte lang vast, wat meewerkt aan het stedelijk hitte-eiland effect (plekken waar de temperatuur enige graden hoger is dan het omringend gebied). Door het ontbreken van vegetatie (bomen en struiken) is er minder schaduw en verdamping. Het stedelijk hitte-eiland effect zorgt ervoor dat het overdag onaangenaam warm kan worden en ’s nachts vrijwel niet afkoelt, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Betegelde tuinen zorgen voor minder biodiversiteit in steden: de leefgebieden van vlinders, bijen, hommels worden steeds beperkter. Deze afname van leefgebieden heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten.

Verstening draagt bij een slechte luchtkwaliteit en met name aan een hogere concentratie fijnstof. Door het vervangen van tegels door bomen of struiken met ruwe bladeren kan de fijnstof aanzienlijk worden verminderd. Door regen verdwijnt deze fijnstof in de bodem. Bomen vangen ook vervuiling als ozon, ammoniak en zwaveldioxide op via huidmondjes op de bladeren.

Meer groen

Door meer groen in je tuin te zetten lever je niet alleen een bijdrage aan een gezondere leefomgeving voor jezelf, maar zorg je ook voor een grotere biodiversiteit en uiteindelijk een beter milieu.
Én zeker niet onbelangrijk: een groene tuin bestrijdt stress en houdt je gezond!

subsidie

Steeds meer gemeenten en waterschappen subsidiëren tegenwoordig het vergroenen van tuinen.

Regenwater dat vroeger door tuintjes en gazonnetjes werd opgevangen, moet nu vaak (vanwege de grootschalige verstening) via het riool afgevoerd worden.
Het gevolg is dat bij zware regenval straten en betegelde tuinen blank komen te staan door overbelasting van het riool.Door het vergroenen van tuinen kan het regenwater in de tuin infiltreren, zodat het rioolstelsel ontlast wordt.

Subsidies op het vergroenen van je tuin en het afkoppelen van regenwater kunnen al snel oplopen tot honderden euro’s, dus informeer bij je gemeente of waterschap of ook jij in aanmerking komt voor subsidie!